rr. Marko Boçari, nd.4, h.1, ap.2, 1019 Tiranë
+35542242846

 

 

 

 

 

For employment, please send your digital portfolio via e-mail (PDF, max. 10 MB).
Për punësim, lutemi të dërgoni me e-mail, portfolion tuaj (PDF, deri në 10MB).